Giới thiệu chung

mo phong nha truong

(Phối cảnh tổng thể Nhà trường)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
(MÃ TRƯỜNG: CDD 0115)

1. Giới thiệu chung

Trường Cao Đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân Việt Nam. Trường được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Với sứ mệnh được giao là cơ sở đào tạo khối ngành Ngoại ngữ, Du lịch-Dịch vụ và Công nghệ cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng chất lượng cao cho thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội. Số 1, Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Được sự cho phép của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đào tạo các trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.

2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu

Chức năng:

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp với trình độ được đào tạo.

Nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hợp tác đào tạo với các đơn vị, tổ chức trong nước và ngoài nước, các hoạt động khác theo quy định hiện hành.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng và chất lượng, có năng lực sáng tạo; thực hành, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ.

Nhiệm vụ:

Xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển Trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm.

Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo bồi dưỡng thường xuyên các ngành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước; thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Mục tiêu:

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội phấn đấu trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế và có những bản sắc riêng biệt:

– Hiện đại, tiên tiến: Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, trang thiết bị thí nghiệm thực hành đầy đủ, hiện đại; chương trình đào tạo tiên tiến; đội ngũ cán bộ, giáo viên trình độ cao; phương pháp dạy học tích cực; hoạt động khoa học công nghệ phong phú.

– Thân thiện, sôi nổi: Nhiều phong trào học tập, thi đua; nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể gắn kết quan hệ giữa nhà trường – sinh viên – gia đình – xã hội.

– Đào tạo định hướng thực tiễn nghề nghiệp: Chương trình đào tạo luôn cập nhật đề giải quyết những vấn đề thực tiễn và gắn liền với nhu cầu xã hội.

– Việc làm cạnh tranh, cơ hội học tập rộng mở: Liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu việc làm cho sinh viên; Có các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên ngay trong quá trình học tập tại trường. Liên kết với các cơ sở giáo dục đại học mở các lớp liên thông nhằm tạo cơ hội cho sinh viên học tiếp lên trình độ cao hơn.

4/5 - (9 votes)