Yếu tố để Quản trị du lịch lữ hành giúp bạn bay cao bay xa

Với những bạn tốt nghiệp ngành Quản trị du lịch lữ hành các bạn sẽ có vốn kiến thức rộng rãi về đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực…của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, các bạn còn được trang bị cho mình một hành trang khi ra làm việc là những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng xử lý những phát sinh trong quá trình vận hành tua du lịch.

Đặc biệt, các bạn còn được trang bị vốn kiến thức về ngoại ngữ ở trình độ cao. Ngoại ngữ tốt không chỉ giúp bạn gắn kết gần gũi hơn với bạn bè trên thế giới mà trong su thế hội nhập, thì ngoại ngữ còn đóng vai trò quan trọng trong con đường thành công của bạn.

Du lịch vươn tầm bay xa
Du lịch – vươn tầm bay xa

Vai trò của Quản trị du lịch lữ hành đối với hội nhập quốc tế

Kinh tế du lịch không chỉ dưới góc độ đóng góp vào GDP, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, mà nó còn là phương thức để kết nối – giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện trong các mối quan hệ song phương, đa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và những vấn đề chung hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ có tác động thúc đẩy sự phát triển, đồng thời cũng tạo ra các cơ hội và thách thức đối với kinh tế du lịch Việt Nam.

Kinh tế du lịch là một hệ thống phức hợp những quan hệ và hoạt động kinh tế của các chủ thể tham gia trong quá trình tổ chức sản xuất, cung ứng và tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhằm đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho các bên tham gia và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, kinh tế du lịch có vai trò quan trọng, góp phần vào tiến trình hội nhập quốc tế và thực hiện đường lối đối ngoại của các quốc gia.

Vai trò du lịch với hội nhập quốc tế
Vai trò du lịch với hội nhập quốc tế

Nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Quản lý cho ngành Du lịch

Với nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho ngành Du lịch, cứ mỗi năm các trường đào tạo về ngành Quản trị lữ hành lại cung ứng cho thị trường du lịch những cá nhân có kiến thức cơ bản vững vàng, có năng lực quản lý điều hành du lịch, có khả năng lãnh đạo các bộ phận tổ chức và phát triển chương trình du lịch. Đồng thời bằng kiến thức học sâu hiểu rộng của mình sẽ giúp phần quảng bá du lịch Việt Nam tới bạn bè trên toàn thế giới.

Nhiệm vụ đào tạo nguồn quản trị lữ hành du lịch
Nhiệm vụ đào tạo nguồn quản trị lữ hành du lịch

Tự hào là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Quản trị du lịch lữ hành, Hướng dẫn du lịch… cho du lịch Việt Nam. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đã và đang hàng năm cung ứng cho ngành du lịch Việt Nam những con người giàu đức, trí, thể, mỹ , chung tay cùng ngành du lịch Việt Nam bay cao và vươn xa ra toàn thế giới.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: số 2, ngõ 181, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

 

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *